Archief | januari 2013

Stichting Scouting Dieren

Een telefoontje naar informatie kan wonderen doen dat geleid heeft tot een spontaan gesprek tussen Herman Westra van Stichting Kluiskamp en
Igor Leeman van Stichting Scouting Dieren.
Voor zaterdag 26 januari werden wij uitgenodigd voor een bezoek aan de scouting waarbij ook de ouders en kinderen van de scouting aanwezig waren.  Door het bestuur van de Kluiskamp was hier gehoor aan gegeven met een medewerker van de activiteiten. Bij aankomst werd er wederzijds kennis met elkaar gemaakt onder het genot van een lekker kopje koffie en werd verteld wat de scouting zoal doet, zij bestaan n.l. uit twee onderdelen. Van onze zijde vertelden wij hoe de Stichting Kluiskamp werkte.
IMG_0049Herman nam het woord en deelde mede dat wij niet zomaar hier waren en het bestuur iets voor de jeugd in petto had en hiervoor een enveloppe met inhoud had meegebracht om deze aan een jeugdlid te willen laten overhandigen. Elly nam hiervoor het initiatief en de scoutingleider koos Jelmer Blom uit om deze enveloppe in ontvangst te mogen nemen. Bij opening kwam een CHEQUE te voorschijn met een waarde van € 200,–. Een ieder was zeer verrast en bedankte de Kluiskamp heel hartelijk voor deze mooie gift.
Herman gaf aan dat het voor de Stichting Kluiskamp een groot genoegen was om iets voor de jeugd van de scouting te kunnen betekenen en hoopt dat de jeugd er iets leuks mee kan doen bij hun activiteiten of dat er materialen voor aangekocht worden.

Het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligers

IMG_0050

Tafeltennisvereniging Sportclub Velp

Vrijdag 4 januari werden wij (medewerkers van Stichting Kluiskamp) uitgenodigd door Tafeltennisvereniging Sportclub Velp.IMG_0043
Wij werden van harte welkom geheten onder het genot van een heerlijk kopje koffie met een lekkere oliebol. Wederzijds werd elkaar een Gelukkig en Gezond 2013 toegewenst met de hoop dat alles naar wens zal verlopen. Wij kwamen niet zomaar voor een kopje koffie en een gezellig praatje. Bij het bestuur van Stichting Kluiskamp was ten ore gekomen dat de Tafeltennisvereniging meer activiteiten voor de jeugd wil gaan organiseren. Helaas heeft de vereniging niet voldoende financiele middelen om de jeugd te verblijden met extra activiteiten. Stichting Kluiskamp heeft te kennen gegeven om aan dit doel een steentje bij te willen dragen. Herman Westra nam mede namens de medewerkers van Stichting Kluiskamp het woord en Lenie Deegens reikte een enveloppe uit aan een van de jeugdleden met als inhoud een CHEQUE waar vast en zeker iets leuks mee gedaan kan worden.

Het bestuur, medewerkers en overige medewerkers

IMG_0045