Archief | juni 2013

Badmintongroep Velp

Stichting Kluiskamp had te kennen gegeven dat zij graag de Badmintongroep Velp wilde ondersteunen met een donatie. Lena Gourieva -de organisator- van deze groep was verrast met dit aanbod.

Herman Westra en Lenie Deegens van Stichting Kluiskamp gaven aan dat zij graag bij een training van de jongere kinderen (6 t/m 8 jarigen) aanwezig wilde zijn. Hiervoor werd een afspraak gemaakt om op vrijdag 21 juni bij de jongeren te komen kijken in De Dumpel te Velp. Het was voor ons een genoegen om eens een training van deze sport bij te wonen. Lena gaf aan dat zij het belangrijk vindt dat kinderen leren om hun eigen krachten te ontdekken. Niet alleen de lichamelijke, maar ook de innerlijke
en deze op een goede manier in hun leven te gebruiken. Niet alleen in de sport, maar ook in de andere aspecten van hun leven: studie, vriendschap, thuis, werk en ….

IMG_0028Verder werd wederzijds informatie naar elkaar toe verstrekt en werd waardering naar elkaar toe uitgesproken voor de inzet die zij verrichten om de doelstelling te kunnen bereiken.

Tot slot werd door Lenie Deegens een enveloppe overhandigt aan Lieke Wiggers en Liewe van Schaijk (deelneemsters van de badmintongroep). Zij vonden het best spannend, want wat zou er in zitten? Bij het openen
van de enveloppe kwam een KLUISKAMP-CHEQUE VAN € 100,–
te voorschijn en een ieder was erg blij met dit bedrag.

Lena en een ieder die aanwezig was bedankte de Stichting Kluiskamp heel hartelijk voor deze donatie. De Badmintongroep Velp werd verder heel veel succes toegewenst en wij hopen dat nog meer kinderen van deze sport zullen gaan genieten.

Het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligers

Kluiskampbingo’s succesvol

bedankt30Zaterdag 8 juni was het voor Stichting Kluiskamp de laatste bingo voor dit seizoen. Als organisatie kijken wij met trots terug op de geslaagde bingo avonden. Het aantal deelnemers dat naar de bingo kwam was naar volle tevredenheid. Onderling heerste er een goede en gezellige sfeer. Het bingospel kent ook z’n spannende momenten met het aankruisen van de genoemde nummers. Er bestaan drie kansen op een kaartje om een prijs of geldprijs te kunnen winnen. Dit kan zijn bij een vol rijtje op de bovenste rij of onderste rij en dan blijft er over de volle kaart .Dit brengt spanning met zich mee vooral als men zit te wachten op een nummer voor zowel de bovenste of onderste rij of de volle kaart. Wordt er “BINGO” geroepen dan wordt de kaart gecontroleerd en zijn de nummers goed kan de prijs met een blij gezicht in ontvangst worden genomen.
Stichting Kluiskamp heeft weer vele goede doelen blij kunnen maken met een donatie en hiervoor bedanken wij een ieder van harte die hieraan heeft bijgedragen. Kijk bij “GOEDE DOELEN’ wie zoal een donatie heeft ontvangen.

Het nieuwe seizoen voor de bingo’s begint op zaterdag 28 september. Dit bericht wordt in september weer in de dagbladen bekend gemaakt. Ook op TV Rijn IJssel gemeente Rheden Rozendaal wordt dit bekend gemaakt. De overige datums komen weer bij “AGENDA” te staan.

Rest ons een ieder prettige vakantie toe te wensen op welke wijze men hiervan dan ook geniet.

Het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligers

Geslaagde kaartavonden bij Stichting Kluiskamp

bedankt roos

Het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligers van Stichting Kluiskamp bedanken alle deelnemende kaarters heel hartelijk voor hun deelname aan de kaartclub. Het seizoen is van september t/m mei. Vrijdagavond 31 mei was de laatste kaartavond en nu gaan we eerst heerlijk van de vakantie genieten met hopelijk mooi weer.
Samen kunnen we met een tevreden gezicht op de doelstelling waar Stichting Kluiskamp zich voor inzet terugkijken. Diverse goede doelen, samenlevingsprojecten voor kinderen in de Gemeente Rheden en in het algemeen zieke kinderen zijn verblijd met een donatie. Bij “GOEDE DOELEN” kunt u bekijken wie dit zoal zijn.
Kaartclub Kluiskamp is nog op zoek naar nieuwe deelnemers die van het kaartspel Klaverjassen en Jokeren houden. Er heerst een goede stemming, de sfeer onderling is gezellig en de feestdagen krijgen extra aandacht.
Er wordt niet in competitieverband gekaart.
Denkt u ik vind het leuk om een avondje te gaan kaarten en op deze manier een steentje aan het goede doel bij te kunnen dragen neem dan contact op met Elly Westra (026-3635068) of Lenie Deegens (026-3620059).
Dit kan uiteraard ook via de mail van Stichting Kluiskamp. Mailadres is info@kluiskamp.nl
Vrijdag 6 september starten we weer en de AGENDA wordt nog nader ingevuld. We kaarten 1x in de 14 dagen op vrijdagavond in de voormalige
Dr. van Voorthuijsenschool in de Schoolstraat te Velp.
Rest ons een ieder die met vakantie gaat een hele fijne vakantie toe te wensen met mooi weer, goede gezondheid en vooral ook plezier!  Voor de mensen die niet met vakantie gaan wensen wij eveneens een fijne zomertijd toe!
Wij hopen u allen weer in september terug te zien en hopen nieuwe deelnemers welkom te mogen heten bij onze kaartclub.

Het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligers