Archief | september 2013

Weekend van de buurt Velp-Zuid

Dit jaar was het nieuw dat er 2 dagen waren om samen een buurtweekend te
organiseren. Het was feestelijk opgezet en er waren diverse kramen met
allerlei informatie en 2e hands artikelen en kleding. Voor de kinderen
was er ook het een en ander georganiseerd zoals een luchtkussen,
zweefmolen en een rodeo en er waren lekkere versnaperingen zoals een
zakje popcorn en een suikerspin. Dit alles was gratis. De versnaperingen waren zeer geliefd bij de kinderen en smulden er dan ook lekker van.
Daarnaast waren lekkere broodjes met kroket of frikadel te verkrijgen en
bij de poffertjeskraam ontbrak het ook niet aan belangstelling voor de
zelf gebakken poffertjes.
In De Poort kon men van een lekker kopje koffie/thee genieten of van een
glaasje fris. De weergoden waren met ons mee en het was heerlijk weer
zodat je van alles en nog wat kon genieten zoals de optredens, muziek en
de clown die iedereen met zijn optreden aan het lachen kreeg.

Vanuit de Dr. A. van Voorthuijsenschool, Schoolstraat 12-Velp deden ook
de verenigingen, stichtingen mee om de activiteiten die zij in de school
organiseren meer naar buiten te brengen om zo meer bekendheid te krijgen
qua activiteit, tijdstip, kosten etc.

Wij als Stichting Kluiskamp organiseren 1x in de 14 dagen op vrijdagavond
een kaartavond waar men kan jokeren en klaverjassen. De opbrengst die
hieruit wordt behaald is bestemd voor goede doelen, samenlevingsprojecten
voor kinderen in de gemeente Rheden en in het algemeen zieke kinderen.
Kijk eens bij “Goede doelen” en u ziet wie wij zoal hebben gedoneerd.
Wilt u met het kaarten meedoen dan bent u van harte welkom!
Bij “Agenda” ziet u welke vrijdagavonden wij in de school zijn om te
kaarten.

Al met al was het een geslaagd buurtweekend dankzij de goede organisatie
en de vele vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet.

Lenie Deegens en Elly Westra
van Stichting Kluiskamp

Fredericusschool, Velp

Woensdag 11 september jl. waren wij als Stichting Kluiskamp uitgenodigd
om bij de feestelijke onthulling van het eerste, kleine speeltoestel
(voor kinderen tot 9 jaar) aanwezig te willen zijn. Door ons werd daar
gehoor aangegeven en wij werden dan ook van harte welkom geheten. Het
was een verrassing voor ons, maar ook voor de ouders, oma’s en opa’s en
alle kinderen die er waren om deze onthulling bij te wonen. Nadat de directeur verkleed als hoofd van de indianenstam zijn toespraak had
verricht kwamen de peuters allen als indiaan verkleed de school uit om
de indianendans rondom het speeltoestel uit te voeren met het
indianenlied. Een ieder had grote bewondering voor de uitvoering en de
zang. Zij kregen een groot applaus. De directeur had het een en ander toegelicht en deelde mede dat vanuit de ouders een stichting in
oprichting is die zich bezig gaat houden met fondsenwerving, nieuws etc.
om verdere plannen betreffende vernieuwen van speeltoestellen en wat
zoal in de planning ligt, zodat de school straks een geheel vernieuwde aanblik krijgt. Door ouders en leerlingen zijn al diverse acties gedaan
die tot een positief resultaat hebben geleid.
Stichting Kluiskamp heeft aangegeven dat zij graag een steentje wil
bijdragen en heeft inmiddels een donatie overgemaakt.

Wij hopen dat het een en ander in 2014 verwezenlijkt kan worden en
wensen jullie veel succes met de gehele organisatie hiervan.

Het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligers

Handbalvereniging Erica 76

De handbalvereniging heeft te kennen gegeven dat zij al ruim 35 jaar twee
tot drie keer per jaar een sportinstuif organiseren in sporthal Theothorne
in Dieren voor alle kinderen van de basisscholen in de leeftijd van
6 t/m 12 jaar uit Dieren en omgeving. Gemiddeld komen per keer 100 tot 200 kinderen.
Stichting Kluiskamp heeft vernomen dat deze sportinstuif voorheen volledig door de gemeente Rheden werd bekostigd maar door bezuinigingen werd de huur voor de sporthal stopgezet en kwamen de huurkosten voor rekening van de handbalvereniging. Het springkussen van sportbedrijf Rheden dat regelmatig bij de sportinstuif werd gebruikt ging ook nog eens stuk en is helaas niet door het sportbedrijf gerepareerd of vervangen. De handbalvereniging werd hierdoor extra belast voor het huren van een springkussen met alle bijkomende overige kosten.
Voor een kleine vereniging betekent dit een extra last als er regelmatig
geld bij moet. Uitgangspunt is om het financieel bereikbaar te houden
zodat alle kinderen kunnen genieten van de sportinstuif, die zo belangrijk is voor hen.
De deelnemers komen uit alle lagen van de bevolking, het project staat dus
midden in de samenleving. Goed dat zoveel kinderen een ochtend bewegen,
niet op straat lopen, kennismaken met allerlei sporten en sociaal bezig
zijn.
De sportonderdelen worden bemand door vrijwilligers van de
handbalvereniging en studenten van de opleiding Sport en Bewegen van
ROC A12. Gemiddeld gaat het per keer om 15 vrijwilligers/studenten.
Als Stichting Kluiskamp hebben wij een donatie aan de handbalvereniging
bijgedragen en wensen de vereniging veel succes met de organisatie van de
sportinstuif en hopen dat de kinderen nog vele jaren kunnen genieten van
dit kinderfestijn.

Het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligers