Archief | oktober 2013

Jokeren of Klaverjassen iets voor U?

Na een heerlijke zomer te hebben gehad en velen hiervan hebben kunnen
genieten op welke wijze dan ook kwamen vragen naar de medewerkers van
de kaartclub wanneer begint het kaarten weer. Vrijdagavond 6 september
was het dan zover dat de deur open ging van de
v/m Dr. A. van Voorthuijsenschool om de enthousiaste kaarters welkom
te heten. Het was voor de medewerkers een genoegen dat er weer
enthousiasme voor het kaarten werd getoond en zij hiermee de deelnemers
een plezierige avond kunnen aanbieden. Er heerst een goede en gezellige
sfeer en onderling wordt met plezier gekaart. Wie wint is niet het
belangrijkste, als het maar gezellig is dat wordt vaak geuit.

Op welke vrijdagavonden is er kaarten. Dit kunt u vinden bij
pagina “AGENDA”.
In de maand november vindt een wijziging plaats zoals u kunt lezen.
Deze wijziging heeft te maken met de jaarlijkse tentoonstelling van de
“Gevleugelde Vrienden”.
Deze vereniging maakt ook gebruik van de school en zij organiseren deze
tentoonstelling altijd in de maand november.
Normaliter wordt er eenmaal in de 14 dagen op vrijdagavond gekaart.

Mocht u interesse hebben om de kaartclub van Stichting Kluiskamp te
komen versterken twijfel dan niet. U bent van harte welkom. De
kaartavond bestaat uit jokeren en klaverjassen.

Informatie treft u onder pagina “KAARTEN”. Mocht u meer informatie
willen dan kan dit via het contactadres, mailadres of persoonlijk met
Lenie Deegens (026-3620059) of Elly Westra (026-3635068).

De opgebrachte gelden uit de kaartclub gaan naar “Goede doelen”,
“Samenlevingsprojecten voor kinderen in de gemeente Rheden” en in het
“Algemeen zieke kinderen”.
Bij pagina “GOEDE DOELEN” kunt u zien wie er zoal door
Stichting Kluiskamp zijn gedoneerd.

Het bestuur, medewerkers en overige medewerkers