Archief | februari 2014

Dierentehuis Arnhem en omstreken

Stichting Kluiskamp draagt gaarne een steentje bij aan het goede doel
wat Dierentehuis Arnhem en omstreken zoal doet voor de dieren met
pech. In 2013 kregen ruim 1300 dieren met pech een tweede kans via het
Dierentehuis Arnhem en omstreken en vond er vernieuwing en
verandering plaats. Er mocht een nieuwe dierenambulance in ontvangst
worden genomen en er werd grondig verbouwd en geschilderd.
Het jaar 2014 zal ook weer bol staan van de positieve ontwikkelingen.
Vooruitgang is tenslotte noodzakelijk om ook dit jaar de dieren de
verzorging te bieden die zij hard nodig hebben.
Wij wensen een ieder die bij en voor het Dierentehuis werkt veel succes
toe en hopen dat zij nog meer goed werk kunnen doen.

Het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligers

honden26