Archief | april 2014

Paasbingo

De medewerkers van Stichting Kluiskamp organiseerden op zaterdag 12 april een Paasbingo in de Poort, Heeckerensstraat 201 – Velp.
Voor de aanvang was er veel aandacht besteed aan de opzet van de prijzen-
IMG_0070tafel om die er zo goed en leuk mogelijk uit te laten zien. Eieren ontbraken
er niet aan, maar ja dat hoort nu eenmaal bij pasen zoals men zegt.
De meeste eieren waren verwerkt op schalen, mandjes, vazen etc. met daarbij een passende paasdecoratie.
Ook waren er prachtige levensmiddelenmanden te winnen en geld. De prijzen waren per ronde ingedeeld in prijzenrondes en geldrondes.
Bij binnenkomst van de deelnemers werd een compliment gegeven dat de
prijzentafel er mooi uitzag en de Poort leuk aangekleed was in paassfeer.
Er waren 41 deelnemers om aan het bingospel deel te nemen.

IMG_0068

Een ieder werd welkom geheten, enige uitleg werd gegeven over het verloop
van de bingo en om 20.00 uur was het dan zover dat het spel kon beginnen.
Het is en blijft spannend wie er bingo zal gaan roepen voor een prijs of voor
een geldprijs.
Ook kent de Kluiskamp-bingo een verrassingsronde voor slechts € 0,30 per
kaartje, waarbij een mooie prijs te winnen is voor een volle kaart. De prijs
is altijd een mooie prijs die het bedrag van € 0,30 per kaartje dik waard is.
Deze keer was Pascalle van de Berg de gelukkige winnaar en het cadeau was een fontein met kabouter.
Zij werd van harte gefeliciteerd met de prijs.

Tussen de bingorondes door en in de pauze werden de deelnemers van
een lekker hapje voorzien. Ook werd er rondgegaan met lekkere chocolade
paaseitjes. Het ging er met smaak in en de medewerkers hadden de
versnapering niet voor niets gemaakt.

Medegedeeld werd dat bij het naar huis gaan nog wat troostprijsjes waren
voor de ingeleverde bingobonnen. Tevens werd de datum bekend gemaakt
voor de volgende bingo die op zaterdag 24 mei is en tevens voor dit
seizoen de laatste is. In september starten we weer en wel op
zaterdag 27 september in de Poort.

Zoals u allen weet gaat de opbrengst naar goede doelen, samenlevings-
projecten voor kinderen in de gemeente Rheden en in het algemeen zieke
kinderen.
Kijk hiervoor eens bij Goede doelen om te zien wie er zoal door
Stichting Kluiskamp  gedoneerd is.

Rest ons u allen Prettige Paasdagen toe te wensen.

Het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligers

Paaskaarten

Vrijdagavond 11 april was er in lokaal 6 van de
Dr. van Voorthuijsenschool een gezellige kaartavond die geheel was IMG_0065
aangepast in paassfeer. Er waren mooie prijzen te winnen door de jokeraars en klaverjassers. Onderling hangt er een goede, gezellige sfeer
en de te winnen prijzen waren in paassfeer aangepast.
Er was veel aandacht aan de prijzentafel besteed en de organisatie kreeg een grote pluim voor hun werk en inzet wat zij zoal hadden bedacht voor de winnende jokeraars en klaverjassers. Het werd dus spannend wie
1e bij het jokeren zou worden en wie bij het klaverjassen. Voor het zover
was moest er dus eerst gekaart worden en om 20.00 was het dan zover.

IMG_0067Er was ook een verlotingstafel klaargemaakt met allerlei prijzen zoals mandjes,schalen etc. met eieren en diverse andere prijzen die een paastintje hadden gekregen.
Al met al was er door de organisatie veel aandacht besteed aan verlotingstafel om die zo leuk en goed mogelijk er uit te laten zien.

Na afloop van het kaarten werden de punten geteld en er heerste
spanning wie zou 1e zijn bij het jokeren en wie bij het klaverjassen.

Eerst de verloting en dan de bekendmaking van het kaarten.

Verlotingstafel leeg en nu wie zouden de 1e prijs hebben bij het
jokeren en wie bij het klaverjassen?.
Bij de klaverjassers was het Andre Rijnsbergen en bij de jokeraars
Alie Zinnemers en zo vervolgens werden de overige winnaars naar
gelang van hun behaalde punten bekend gemaakt.

Al met al was het een geslaagde kaartavond met een gezellige sfeer
en de deelnemers ontvingen allemaal een attentie van de kaartclub,
die zelf door de medewerkers van de kaartclub waren gemaakt.

Resteert ons u allen Prettige Paasdagen toe te wensen!

Het bestuur, medewerkers en overig vrijwilligers

Kinderhospice Binnenveld te Barneveld

Ter gelegenheid van de in gebruik neming van het nieuwe huis met de
nieuwe naam Kinderhospice Binnenveld te Barneveld werden wij als
Stichting Kluiskamp uitgenodigd voor het Open Huis om dit te komen
bezichtigen op zaterdag 12 april jl.
(voorheen was het Kinderhospice genaamd De Glind gevestigd in het
plaatsje De Glind).
Het nieuwe huis heeft een mooie uitstraling in een rustige omgeving met
rondom veel ruimte waar nog plannen voor liggen.
Bij aankomst werden wij van harte welkom geheten en waren zeer onder de
indruk van het nieuwe huis vooral hoe dit tot stand is gekomen. Diverse
bedrijven hebben zich hiervoor ingezet en vele sponsors waren bereid om dit
project te ondersteunen. Ook aan vrijwillige inzet ontbrak het niet.
De foto laat het resultaat van de buitenkant zien, maar bij binnenkomst word
je helemaal verrast van de prachtige inrichting en mogelijkheden voor de
kinderen.
Kinderhospice Binnenveld is een huis, net als thuis, voor ernstige zieke
kinderen. Een huis waar zieke kinderen korte of langere tijd kunnen
verblijven, waardoor ouders en het gezin even rustig op adem kunnen komen
terwijl de zorg voor hun kind in professionele handen is. Doelstelling is het
bieden van complexe zorg aan ernstig en ongeneeslijke zieke kinderen met
een beperkte levensverwachting.
Naast het bieden van deze zorg wordt er gestreefd naar kennis op het
gebied van palliatieve zorg voor kinderen te ontwikkelen en uit te dragen.
Wij waren zeer onder de indruk van het geheel en geven hierbij aan dat wij
een donatie hebben overgemaakt wat als een “presentje” voor onze kinderen
is bedoeld zoals op de uitnodiging vermeld.

Na heel veel informatie en bezichtiging van het huis wat een diepe indruk
op ons had gemaakt kwamen we overeen om huiswaarts te keren met veel
respect voor al diegenen die zich nauw betrokken voelen om met deze
kinderen te werken en hen ook beschouwen als onze kinderen en wensten
een ieder nog een prettige dag toe.

Het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligers

 

IMG_0074