Archief | mei 2014

Kluiskamp bingo

Mede namens het bestuur en medewerkers van Stichting Kluiskamp heette
Elly een ieder van harte welkom en was enthousiast dat de opkomst van
deelnemers geweldig was. Tevens maakte zij bekend wie er zoal gedoneerd
zijn door de stichting vanaf september tot heden en dat er nog 2 donaties
zijn toegezegd, maar in overleg met hen is afgesproken op welk tijdstip dit
zal zijn.
Elly gaf aan dat de stichting dit werk niet alleen kan doen en zij grote
waardering voor u hebben dat u ons daarbij ondersteunt door deel te nemen
aan onze bingo’s. Kijk ook eens bij “Goede Doelen” waar te zien is wie wij
zoal in totaliteit gedoneerd hebben.
Voor degenen die het nog niet weten organiseert Stichting Kluiskamp in de
periode van september t/m mei elke maand een bingo. (negen bingo’s in
totaliteit).

Zaterdag 24 mei was het voor de zomervakantie de laatste bingo en in
september starten we weer met het organiseren van bingo’s.
De afsluiting van de laatste bingo was een mooie afsluiting met veel
deelnemers, gezelligheid en een goede sfeer. De prijzentafel was naar volle
tevredenheid van de deelnemers en er waren gevarieerde prijzen en de
weekendtassen gevuld met levensmiddelen waren ook een succes.
Er heerste een goede en gezellige sfeer, soms ook wel een gespannen sfeer
met oh, ik heb bijna bingo, ik moet nog maar 1 nummer. Er zijn 3 kansen
op een kaartje om bingo te hebben, n.l. de bovenste rij, de onderste rij en de
volle kaart. In het spel hebben we ook een verrassingsronde, maar dan
moet wel het hele kaartje vol zijn om bingo te kunnen roepen. Elke maand
hebben we daar een ander cadeau voor. Dit keer was het een
Picknickmand met inhoud en versnaperingen !!!
Na afloop van de bingo zijn er nog 6 troostprijsjes voor de deelnemers.
Hiervoor worden uit de ingeleverde bingokaartjes waarop hun naam staat
6 kaartjes getrokken.

Elly bedankte na afloop nogmaals alle mensen voor hun fantastische
bijdrage en belangstelling voor onze georganiseerde bingo’s en het
hierdoor voor de Stichting mogelijk is gemaakt goede doelen te kunnen
bereiken met een donatie. Tevens werd medegedeeld dat de 1e bingo
27 september is.
Verder een hele prettige vakantie toegewenst in welke vorm het dan ook
moge zijn.

Het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligers

bedankt048

 

Kluiskamp-kaartavonden

bedankt12Wij willen een ieder die bij ons kaart heel hartelijk bedanken voor hun
deelname om samen met ons onze doelstelling als Stichting Kluiskamp waar
te maken om goede doelen, samenlevingsprojecten voor kinderen in de
gemeente Rheden en in het algemeen zieke kinderen te kunnen verblijden
met een donatie.
Zie bij “Goede Doelen” waar u kunt lezen wie er zoal gedoneerd zijn waar
u mede aan heeft bijgedragen.

Helaas zit het kaartseizoen er op. Wat gaat de tijd toch snel voorbij!
Zo maak je een start voor het nieuwe seizoen en zo is het alweer voorbij.
Het was met elkaar een goed en geslaagd seizoen alhoewel niet iedereen
regelmatig aanwezig kon zijn door bepaalde omstandigheden, maar dat
maakte de sfeer onderling er niet minder om.
Spannend is altijd wie zal vanavond 1e worden bij het jokeren en wie bij
het klaverjassen? Per tafel een prijs, dus afhankelijk hoeveel tafels
bezet zijn met deelnemers. Om de sfeer te vergroten zijn nieuwe
deelnemers voor het kaarten van harte welkom, zowel jokeraars als
klaverjassers. De kaartavonden worden niet in competitieverband
georganiseerd, maar per keer.

Wij hopen een ieder weer op vrijdagavond 12 september terug te zien om
een aanvang te maken voor het nieuwe kaartseizoen. Fijn zou zijn als we
samen wat meer mensen kunnen bereiken die graag willen jokeren of
klaverjassen en hiermee ons doel willen ondersteunen. Mocht u iemand
weten neem hem/haar mee. Hoe meer ziel hoe meer vreugde en de
spanning onderling word hierdoor alleen maar groter.

Rest ons een ieder prettige vakantie toe te wensen en voor degenen die
thuis blijven een hele mooie zomer met mooi weer en een goede gezondheid.

Het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligers

Koningsdag in Velp

In samenwerking met diverse verenigingen en stichtingen heeft de
organisatie van Stichting Velp voor Oranje een feestelijke Koningsdag op
26 april in elkaar gezet.  Programma’s werden uitgedeeld met overzicht wat
er te doen was in Velp voor jong en oud.
In de morgen opende de burgemeester het feestfestijn en de voorzitter van
Velp voor Oranje voegde haar woord daar aan toe, waarna het Wilhelmus
werd gespeeld en door veel toeschouwers meegezongen. De vlag werd
gehesen, waarna de ballonnen van de kinderen in de kleuren rood, wit en
blauw opgelaten konden worden en je ze in groten getale recht op zag
stijgen naar de strakblauwe lucht. De activiteiten die georganiseerd waren
werden druk bezocht zoals o.a.: het inkleuren van de straattekening, de
marktkramen, kinderspelen, koningsschieten (v/h vogelschieten),
antieke (kleine) legermotoren, oldtimers en de afsluiting in het Villapark
met gezellige muziek.
Bij de kraam van Arboricultura kon men op het Burg.Brandtplein koffie,
frisdrank, broodje hamburger etc. kopen en daar werd graag gebruik van
gemaakt. Deze kraam was ’s avonds te vinden bij het Villapark voor een
hapje en drankje.
Al met al was het Koningsfeest een geslaagde dag en het weer zat met ons
mee, heerlijke zonneschijn!!!!!

20140508_194024Voor aanvang van de evaluatie werden we verrast door de voorzitter
(Gety Hengeveld) met een grote slagroomtaart zoals op de foto te zien is.
Zij deed in het kort een woord tot ons en sneed toen de taart aan en een ieder werd
toebedeeld met een groot stuk taart die er met smaak inging met daar bij een lekker
kopje koffie.

Na afloop bedankte de voorzitter mede namens de bestuursleden alle medewerkers voor hun
inzet op welke wijze het dan ook moge zijn geweest om het Koningsfeest te doen slagen.

Stichting Kluiskamp bedankte op haar beurt weer de Oranje Vereniging
dat zij dit alles mogelijk hebben gemaakt om er een feestelijke dag van
te maken voor de Velpse bevolking en al diegenen die naar Velp toe
zijn gekomen. Wij als medewerkers van Kluiskamp hebben aan deze dag
veel plezier beleefd en hopen volgend jaar weer present te kunnen zijn.

Het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligers