Archief | juni 2014

Stichting Help

Toevalligerwijs kwamen wij in contact met de vrijwilligers die zich
inzetten voor diverse kleine stichtingen en kregen veel informatie over
hun werk. Wederzijds werd verteld dat Stichting Kluiskamp zich ook voor
goede doelen inzet door middel van het organiseren van kaartavonden en
bingo’s. De opbrengsten hieruit gaan naar goede doelen, samenlevings-
projecten voor kinderen en in het algemeen zieke kinderen.

In beknopte vorm delen wij u gaarne mede wat Stichting HELP zoal doet.
Stichting HELP is een organisatie die zich onder meer ten doel heeft gesteld
mensen te informeren en bewuster te maken van een verantwoorde omgang
met ons milieu, de natuur, de mede mens en alles wat leeft. Daarnaast
steunt HELP diverse instellingen die zich inzetten voor deze doelgroep zoals
een opvang voor jeugdigen en natuurprojecten.

Kleine stichtingen hebben vaak een goed idee op het gebied van natuur,
milieu en samenleving. Helaas ontbreekt het hen vaak aan geldmiddelen
om hun plannen ten uitvoer te brengen. Stichting HELP steunt daarom
juist deze organisaties. De hulp kan uit diverse mogelijkheden bestaan.

Ons werd bekend gemaakt wie door Stichting HELP zoal gesteund zijn.
Dit waren o.a.: Stichting Hindha, Stichting De Hond kan de was doen,
Stichting KIK, Stichting Jarige Job, Stichting SOlink, Stichting Zorgdier
Nederland etc.
Wij als Stichting Kluiskamp waren zeer onder de indruk welke doelen
zij ondersteunen en gaven aan dat wij gaarne een bijdrage schenken
aan hun doelstelling. Dit werd zeer gewaardeerd en wensten elkaar veel
succes.

Het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligers

Kijk ook eens op www.stichtinghelp.nl

Straatspeeldag in Velp

IMG_0078
IMG_0089Voor de jeugd was er op woensdag 11 juni een straatspeeldag georganiseerd
rondom Soc. Cult. Centrum De Poort in de Heeckerensstraat te Velp.
Het initiatief hiervoor was genomen door de medewerkers van de
Kidsclub Velp,
die elke zaterdagmiddag een kinderactiviteit organiseren in De Poort.

IMG_0084Door bemiddeling van sponsoren kon deze middag tot stand komen en al gauw bleek dat er veel belangstelling voor de spelen en attributen was.
De rij voor inschrijven was groot. Er waren ruim 80 kinderen die belangstelling hadden voor deze middag en zich spontaan lieten inschrijven.

Stichting Kluiskamp had hieraan ook een bijdrage geleverd om de kinderen te kunnen laten genieten tijdens de straatspeeldag. Zij hadden
het onderdeel ballenbad op zich genomen en daar werd door de kinderen gretig gebruik van gemaakt en hadden onderling veel plezier met elkaar tussen al die ballen.

IMG_0086
Iedere sponsor heeft aan deze middag zijn eigen inzet gegeven om er
een geslaagde middag van te maken en dat de kinderen er met plezier
op terug kunnen kijken. Ook de weergoden hebben zich van de goede
kant laten zien. Bij het naar huis gaan kregen alle kinderen nog een
verrassingspakketje mee en tussen de spelen door werden zij van
drinken en een versnapering voorzien.
Al met al een geslaagde middag en de organisatie een grote pluim
toegewenst.

Het bestuur, vrijwilligers en overige medewerkers