Archief | december 2014

Fijne feestdagen gewenst

Wij wensen u fijne kerstdagen toe en een Gelukkig en Gezond 2015.
Het jaar 2014 heeft ons mooie resultaten gegeven en samen hebben
wij met u weer goede doelen, verenigingen en in het algemeen zieke
kinderen kunnen verblijden met een donatie.
De stichting mocht zeer dankbare reacties ontvangen over de inzet
van de acties waar u deel aan neemt. Samen met u heeft de Stichting
het doel kunnen bereiken waar zij zich voor inzetten.
Wij willen u hiervoor hartelijk bedanken en hopen dat 2015 net zo’n
geslaagd jaar wordt. Zie agenda voor de data wanneer de activiteiten
plaatsvinden.

nieuwjaar

Het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligers

Kerstbingo

Zaterdag 20 december was de belangstelling groot voor deelname aan
de kerstbingo. Er waren maar liefst 49 enthousiaste personen die bingo
wilde gaan spelen. Bij binnenkomst kwam er al een gezellige sfeer op je
af. Een groep medewerkers van de Poort hadden alles omgetoverd in
kerstsfeer met een grote kerstboom en diverse aankledingen rondom de
boom en in de zaal. Stichting Kluiskamp voegde daar een steentje aan bij
door de prijzentafel een feestelijk tintje te geven waardoor de prijzentafel
een blikvanger werd en de mensen hun waardering gaven voor al het werk.


Normaliter zijn er drie prijzen op een kaartje te winnen zowel bij de
prijzen als geldprijzen. Nu was extra bij de prijzenrondes dat de
middelste rij ook mee telde. Voor de verrassingsronde telde zoals vanouds
een volle kaart voor het verrassingscadeau. Dit keer was het een plateau
met houders voor waxinelichtjes. Alie Zinnemers mocht de prijs in
ontvangst nemen. De eindronde was een geldronde en daar telde nu voor
de kerst ook de middelste rij mee, wat door een ieder gewaardeerd werd.
Bij binnenkomst werden de deelnemers voorzien van een lekker kerst-
kransje bij de koffie/thee en tussen de rondes door werd getrakteerd op
een hartig hapje wat er met smaak inging. Al met al was het een geslaagde
bingo en bij het naar huis gaan werden er nog zes namen omgeroepen
voor de inlevering van de bingobonnen en zij mochten een presentje in
ontvangst nemen.
Een ieder werd heel hartelijk bedankt voor de komst en prettige kerst-
dagen toegewenst met een goede jaarwisseling. Tevens werd bekend
gemaakt dat er op zaterdag 24 januari weer bingo is.

Het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligers

Kerstkaarten

Vrijdag 19 december was de kaartavond omgezet in kerstkaarten met
mooie prijzen. De prijzen bestonden uit diverse manden gevuld met
levensmiddelen en extra versnaperingen. Echt een feestpakket!
Ook was veel aandacht besteed aan de verlotingstafel om die uit te
laten blinken met de vele prijzen die passen bij het kerstfeest.
Er was niet alleen extra aandacht besteed aan de prijzen maar ook aan
de inrichting van het lokaal. De kerstboom en de benodigde wand-
versieringen gaven een hele gezellige indruk bij binnenkomst.
Onder de boom lagen diverse kleine pakjes voor de kaarters. Wie van
de jokeraars het hoogste aantal punten per ronde had mocht een pakje
uitzoeken en bij de klaverjassers wie het laagste aantal punten per ronde
had.


Bij binnenkomst werden de deelnemers van koffie/thee voorzien met
daarbij een versnapering naar eigen keuze.
Tussen de kaartrondes door werden de deelnemers voorzien van een
gratis drankje, hartige hapjes en heerlijke bitterballen.
Na afloop van het kaarten werden de namen bekend gemaakt wie had
gewonnen bij het jokeren en bij het klaverjassen en zij konden de prijzen
naar eigen keus in ontvangst nemen.
Hierna werd overgegaan met de verloting en wie prijs had was dik
tevreden met de prijs. Na afloop ging ieder met een goed en fijn gevoel
naar huis. De avond was geslaagd en een ieder wenste elkaar een
prettig kerstfeest toe en een goede jaarwisseling met de beste wensen
voor 2015.

Vrijdag 2 januari is er weer kaarten en hopelijk mogen we dan ook
nieuwe deelnemers welkom heten

Het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligers

Kaarten in Sintsfeer

Vrijdag 5 december was het pakjesavond van Sinterklaas. Wij als
organisatie hadden voorgesteld om op donderdag 4 december te kaarten.
De deelnemers gaven de voorkeur om toch op vrijdag 5 december te willen
kaarten en dit punt werd met elkaar besproken en overeengekomen werd
dat het vrijdag 5 december werd. Jammer was dat tijdens deze avond niet
iedereen aanwezig kon zijn zoals gepland. Een ieder vond de zaal er
gezellig uitzien met de Sint en Zwarte Pieten decoratie. Bij binnenkomst
kreeg de deelnemer een lekker kopje koffie/thee met een lekker speculaasje.
Op de tafels stonden klaar bakjes met lekkere pepernoten gemengd met
schuimpjes etc. waarvan een ieder kon snoepen.
Er was een gezellige sfeer en onderling werd met plezier gekaart zowel bij
de klaverjassers als bij de jokeraars. Tijdens de rondes door werd er
getrakteerd op een hartig hapje.

Sint had de pakjespiet opdracht gegeven om een zak met lekkernij bij
de kaartclub neer te zetten voor uitdeling aan de deelnemers. Dit werd
na afloop aan de deelnemers uitgedeeld en voor de niet aanwezige
deelnemers werd een idee bedacht dat zij deze lekkernij ook krijgen.

Sint en zijn Pieten gaven nog eens aan dat Stichting Kluiskamp zeer goed
werk doet en al vele goede doelen heeft verblijd met een donatie mede
dankzij uw deelname als kaarter bij de kaartclub.
Wel merkte de Sint op en daar waren de Pieten het mee eens dat de club
uitgebreid kan worden met klaverjassers en jokeraars. Iets voor U, als u
dit leest en interesse heeft om te gaan kaarten meldt u zich dan aan.

Sint en zijn Pieten