Archief | Bingo RSS for this section

Kerstbingo

Zaterdag 20 december was de belangstelling groot voor deelname aan
de kerstbingo. Er waren maar liefst 49 enthousiaste personen die bingo
wilde gaan spelen. Bij binnenkomst kwam er al een gezellige sfeer op je
af. Een groep medewerkers van de Poort hadden alles omgetoverd in
kerstsfeer met een grote kerstboom en diverse aankledingen rondom de
boom en in de zaal. Stichting Kluiskamp voegde daar een steentje aan bij
door de prijzentafel een feestelijk tintje te geven waardoor de prijzentafel
een blikvanger werd en de mensen hun waardering gaven voor al het werk.


Normaliter zijn er drie prijzen op een kaartje te winnen zowel bij de
prijzen als geldprijzen. Nu was extra bij de prijzenrondes dat de
middelste rij ook mee telde. Voor de verrassingsronde telde zoals vanouds
een volle kaart voor het verrassingscadeau. Dit keer was het een plateau
met houders voor waxinelichtjes. Alie Zinnemers mocht de prijs in
ontvangst nemen. De eindronde was een geldronde en daar telde nu voor
de kerst ook de middelste rij mee, wat door een ieder gewaardeerd werd.
Bij binnenkomst werden de deelnemers voorzien van een lekker kerst-
kransje bij de koffie/thee en tussen de rondes door werd getrakteerd op
een hartig hapje wat er met smaak inging. Al met al was het een geslaagde
bingo en bij het naar huis gaan werden er nog zes namen omgeroepen
voor de inlevering van de bingobonnen en zij mochten een presentje in
ontvangst nemen.
Een ieder werd heel hartelijk bedankt voor de komst en prettige kerst-
dagen toegewenst met een goede jaarwisseling. Tevens werd bekend
gemaakt dat er op zaterdag 24 januari weer bingo is.

Het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligers

Advertenties

Bingo in Sinterklaassfeer

Zaterdag 22 november was het alweer de derde bingo van dit seizoen.
Er waren maar liefst 39 deelnemers naar de bingo gekomen om aan
het bingospel deel te gaan nemen. Een aantal medewerkers van de
Poort waren druk bezig geweest om de sfeer van het Sinterklaasfeest
uit te laten blinken door wandversiering etc.
Wij als organisatie van de bingo hadden ons aangemeld bij Sint en Piet
om hen te vragen of zij bereid waren om mee te willen denken voor de
aankoop van prijzen voor deze avond.
Sint en Piet reageerden enthousiast omdat zij weten dat
Stichting Kluiskamp zich inzet voor goede doelen. Bij diverse winkels
werd naar binnengegaan om iets uit het assortiment te kiezen waar de
deelnemers blij mee zouden kunnen zijn. Hiermee geslaagd moest nog
op pad worden gegaan voor het verrassingscadeau. Het was wel een
probleempje om hier iets voor te vinden, maar na advies van Piet kwam
het toch nog tot een goed einde en gingen zij niet met lege handen naar
de organisatie van de bingo.


De prijzentafel kon naar volle tevredenheid uitgestald worden en de
deelnemers waren dik tevreden met de prijzen die men kon winnen.
Ook hadden Sint en Piet gezorgd dat er speculaas was voor bij de koffie
en heerlijke pepernoten met schuimpjes op de tafels voor de liefhebbers
die van deze lekkernij houden.

Al met al was het een gezellige en geslaagde bingo.

Kluiskamp bingo

Mede namens het bestuur en medewerkers van Stichting Kluiskamp heette
Elly een ieder van harte welkom en was enthousiast dat de opkomst van
deelnemers geweldig was. Tevens maakte zij bekend wie er zoal gedoneerd
zijn door de stichting vanaf september tot heden en dat er nog 2 donaties
zijn toegezegd, maar in overleg met hen is afgesproken op welk tijdstip dit
zal zijn.
Elly gaf aan dat de stichting dit werk niet alleen kan doen en zij grote
waardering voor u hebben dat u ons daarbij ondersteunt door deel te nemen
aan onze bingo’s. Kijk ook eens bij “Goede Doelen” waar te zien is wie wij
zoal in totaliteit gedoneerd hebben.
Voor degenen die het nog niet weten organiseert Stichting Kluiskamp in de
periode van september t/m mei elke maand een bingo. (negen bingo’s in
totaliteit).

Zaterdag 24 mei was het voor de zomervakantie de laatste bingo en in
september starten we weer met het organiseren van bingo’s.
De afsluiting van de laatste bingo was een mooie afsluiting met veel
deelnemers, gezelligheid en een goede sfeer. De prijzentafel was naar volle
tevredenheid van de deelnemers en er waren gevarieerde prijzen en de
weekendtassen gevuld met levensmiddelen waren ook een succes.
Er heerste een goede en gezellige sfeer, soms ook wel een gespannen sfeer
met oh, ik heb bijna bingo, ik moet nog maar 1 nummer. Er zijn 3 kansen
op een kaartje om bingo te hebben, n.l. de bovenste rij, de onderste rij en de
volle kaart. In het spel hebben we ook een verrassingsronde, maar dan
moet wel het hele kaartje vol zijn om bingo te kunnen roepen. Elke maand
hebben we daar een ander cadeau voor. Dit keer was het een
Picknickmand met inhoud en versnaperingen !!!
Na afloop van de bingo zijn er nog 6 troostprijsjes voor de deelnemers.
Hiervoor worden uit de ingeleverde bingokaartjes waarop hun naam staat
6 kaartjes getrokken.

Elly bedankte na afloop nogmaals alle mensen voor hun fantastische
bijdrage en belangstelling voor onze georganiseerde bingo’s en het
hierdoor voor de Stichting mogelijk is gemaakt goede doelen te kunnen
bereiken met een donatie. Tevens werd medegedeeld dat de 1e bingo
27 september is.
Verder een hele prettige vakantie toegewenst in welke vorm het dan ook
moge zijn.

Het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligers

bedankt048

 

Paasbingo

De medewerkers van Stichting Kluiskamp organiseerden op zaterdag 12 april een Paasbingo in de Poort, Heeckerensstraat 201 – Velp.
Voor de aanvang was er veel aandacht besteed aan de opzet van de prijzen-
IMG_0070tafel om die er zo goed en leuk mogelijk uit te laten zien. Eieren ontbraken
er niet aan, maar ja dat hoort nu eenmaal bij pasen zoals men zegt.
De meeste eieren waren verwerkt op schalen, mandjes, vazen etc. met daarbij een passende paasdecoratie.
Ook waren er prachtige levensmiddelenmanden te winnen en geld. De prijzen waren per ronde ingedeeld in prijzenrondes en geldrondes.
Bij binnenkomst van de deelnemers werd een compliment gegeven dat de
prijzentafel er mooi uitzag en de Poort leuk aangekleed was in paassfeer.
Er waren 41 deelnemers om aan het bingospel deel te nemen.

IMG_0068

Een ieder werd welkom geheten, enige uitleg werd gegeven over het verloop
van de bingo en om 20.00 uur was het dan zover dat het spel kon beginnen.
Het is en blijft spannend wie er bingo zal gaan roepen voor een prijs of voor
een geldprijs.
Ook kent de Kluiskamp-bingo een verrassingsronde voor slechts € 0,30 per
kaartje, waarbij een mooie prijs te winnen is voor een volle kaart. De prijs
is altijd een mooie prijs die het bedrag van € 0,30 per kaartje dik waard is.
Deze keer was Pascalle van de Berg de gelukkige winnaar en het cadeau was een fontein met kabouter.
Zij werd van harte gefeliciteerd met de prijs.

Tussen de bingorondes door en in de pauze werden de deelnemers van
een lekker hapje voorzien. Ook werd er rondgegaan met lekkere chocolade
paaseitjes. Het ging er met smaak in en de medewerkers hadden de
versnapering niet voor niets gemaakt.

Medegedeeld werd dat bij het naar huis gaan nog wat troostprijsjes waren
voor de ingeleverde bingobonnen. Tevens werd de datum bekend gemaakt
voor de volgende bingo die op zaterdag 24 mei is en tevens voor dit
seizoen de laatste is. In september starten we weer en wel op
zaterdag 27 september in de Poort.

Zoals u allen weet gaat de opbrengst naar goede doelen, samenlevings-
projecten voor kinderen in de gemeente Rheden en in het algemeen zieke
kinderen.
Kijk hiervoor eens bij Goede doelen om te zien wie er zoal door
Stichting Kluiskamp  gedoneerd is.

Rest ons u allen Prettige Paasdagen toe te wensen.

Het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligers

Kerstbingo

IMG_0001Zaterdag 14 december organiseerden de medewerkers van Stichting Kluiskamp een Kerstbingo in de Poort. Bij binnenkomst werden wij verrast dat er door de activiteitencommissie van de Poort al zoveel aandacht was besteed aan de aankleding van de kerstsfeer.

Wij als medewerkers van de Kluiskamp ruilden het biljart om in een feestelijke prijzentafel met de uitstalling van kerstprijzen en kerstpakketten.
De belangstelling was groot en er waren maar liefst 56 personen aanwezig voor deelname aan het bingospel. Bij binnenkomst werd er leuk gereageerd hoe alles er uit zag en dat er veel aandacht aan alles was besteed.

Om 20.00 uur was het dan zover dat de bingo van start ging en er spanning heerste wie er bingo zou hebben. De verrassingsronde brengt  altijd wat extra spanning met zich mee. Wat zou in het verrassingspakket zitten?

IMG_0009Herma Starink werd de gelukkige winnaar die het verrassingspakket in ontvangst mocht nemen en wat zat er in? Het was een XL Teppan Yaki Grillplaat en Herma gaf aan er heel blij mee te zijn.

Tussen de bingo’s door werd er nog getrakteerd op een versnapering die er met smaak inging.
Ook werd bekend gemaakt wie er al vanaf september 2013 gedoneerd zijn. Dit werd positief ervaren en met de doelen kon men zich verenigen.

IMG_0002Al met al was het een gezellige avond waarop we met z’n allen op terug kunnen kijken. Een ieder werd prettige kerstdagen toegewenst en een goede jaarwisseling.

Het bestuur, medewerkers, overige vrijwilligers

Kluiskampbingo’s succesvol

bedankt30Zaterdag 8 juni was het voor Stichting Kluiskamp de laatste bingo voor dit seizoen. Als organisatie kijken wij met trots terug op de geslaagde bingo avonden. Het aantal deelnemers dat naar de bingo kwam was naar volle tevredenheid. Onderling heerste er een goede en gezellige sfeer. Het bingospel kent ook z’n spannende momenten met het aankruisen van de genoemde nummers. Er bestaan drie kansen op een kaartje om een prijs of geldprijs te kunnen winnen. Dit kan zijn bij een vol rijtje op de bovenste rij of onderste rij en dan blijft er over de volle kaart .Dit brengt spanning met zich mee vooral als men zit te wachten op een nummer voor zowel de bovenste of onderste rij of de volle kaart. Wordt er “BINGO” geroepen dan wordt de kaart gecontroleerd en zijn de nummers goed kan de prijs met een blij gezicht in ontvangst worden genomen.
Stichting Kluiskamp heeft weer vele goede doelen blij kunnen maken met een donatie en hiervoor bedanken wij een ieder van harte die hieraan heeft bijgedragen. Kijk bij “GOEDE DOELEN’ wie zoal een donatie heeft ontvangen.

Het nieuwe seizoen voor de bingo’s begint op zaterdag 28 september. Dit bericht wordt in september weer in de dagbladen bekend gemaakt. Ook op TV Rijn IJssel gemeente Rheden Rozendaal wordt dit bekend gemaakt. De overige datums komen weer bij “AGENDA” te staan.

Rest ons een ieder prettige vakantie toe te wensen op welke wijze men hiervan dan ook geniet.

Het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligers

Paasbingo

Zaterdag 30 maart had Stichting Kluiskamp een Paasbingo georganiseerd in De Poort, Heeckerensstraat 201 – Velp.
IMG_0076Voor de sfeer en gezelligheid was extra aandacht besteed. De pri jzentafel hoorde daar natuurlijk ook bij. Zoals men altijd zegt bij Pasen horen eieren en daar ontbrak het niet aan. Overigens waren het niet alleen eieren die men kon winnen maar ook levensmiddelenmanden en overige prijzen en niet te vergeten de geldprijzen.  De deelnemers zo’n 50 personen waren onder de indruk dat er weer veel tijd  aan de prijzentafel was besteed en een compliment hiervoor op zijn plaats  was.

Een ieder werd welkom geheten, enige uitleg werd gegeven en om 20.00 uur
ging de bingo van start. Bingospel is nog best spannend vooral als de kaart
bijna vol is en gehoopt word BINGO te roepen om in aanmerking te komen voor een prijs of geldprijs.

IMG_0078Bij de meeste deelnemers is het bekend dat er tussen de bingo’s een verrassingsronde gehouden word. Alleen hier geldt dat je pas in aanmerking komt voor de prijs met een volle bingokaart. De kosten voor dit kaartje kosten slechts € 0,30 per kaartje.
Marijke Weimar was dit keer de geluksvogel en mocht het verrassingspakket
in ontvangst nemen. Zij was blij en verrast bij het uitpakken van het kado.
Het was een frituurpan die zij in ontvangst mocht nemen.

IMG_0077Jacco Starink die trouw de bingo draait doet dit al heel wat jaartjes en heeft er nog  steeds plezier in. Een nieuwe medewerker (Ton Cheret) heeft zich aangemeld om  ook bingo bij de Kluiskamp te willen draaien. Wij waren daar blij mee en Ton heeft samen met Jacco de bingo gedraaid. Er kwamen leuke en positieve reacties  van de deelnemers hoe Ton de bingo deed.

De organisatie had tussen de bingorondes door voor een versnapering gezorgd  en dat smaakte goed.  Het was met elkaar een gezellige PAASBINGO en bij het naar huis gaan werden nog  zes bingokaartjes getrokken waarop zijn/haar naam stond voor een troostprijsje.

Een ieder werd prettige paasdagen gewenst en melding werd gemaakt dat de  volgende bingo zaterdag 13 april is.

Velen van u zijn bekend waar de opbrengst van de bingo en de kaartavonden die de stichting ook organiseert bestemd is voor goede doelen, samenlevingsprojecten voor kinderen in de Gemeente Rheden en in het algemeen zieke kinderen.

Wilt u weten wie wij zoal gedoneerd hebben kijk dan bij Goede Doelen.

Het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligers