archiveren | Goede doelen RSS voor deze sectie

Overhandiging Snoezelmaterialen

Woensdag 11 februari werd de Siza-groep op het adres in de
Fridtjof Nansenstraat 12 in Arnhem verrast met het bezoek van
Lenie Deegens, Herman en Elly Westra van Stichting Kluiskamp te Velp.
Zij kwamen niet zomaar en werden enthousiast ontvangen onder het
genot van een lekker kopje koffie.
Wederzijds kwamen vragen en antwoorden en werd het een leuke,
gezellige middag. Lenie, Herman en Elly hadden voor de bewoners en
leiding in de groep snoezelmaterialen meegebracht. De cadeaus werden
overhandigd aan de leiding en samen met de bewoners werden deze
uitgepakt.
De leiding gaf aan zeer blij te zijn met deze artikelen en probeerden deze
uit om de bewoners te laten zien wat de groep gesponsord had gekregen.
Stichting Kluiskamp werd heel hartelijk bedankt en wij wensten de leiding
en bewoners er veel plezier mee.

Het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligers

Scoutinggroep De Markesteen

Tijdens een evaluatiegesprek van de Oranjevereniging spraken
Herman Westra van Stichting Kluiskamp en Harold Hendriks van de
Scoutinggroep De Markesteen in Velp met elkaar. Tijdens dit gesprek
kwam de vraag van Harold of de Stichting Kluiskamp een bijdrage zou
willen sponsoren aan de scouting. Hier werd positief op gereageerd en
Harold liet de wensen zien waar de scouting behoefte aan had.
Herman deelde mede dat deze wensen in het Kluiskampbestuur besproken
zullen worden. Het bestuur kwam overeen en er werd aan een gekozen
wens door het bestuur goedkeuring gegeven.
Zaterdag 5 juli was het dan zover dat de wens van de scouting in vervulling
kon gaan. Het bestuur was zeer verrast met onze komst en nam met
enthousiasme het grote pakket in ontvangst zoals op de foto te zien is.

IMG_0004

 

0278800_01Herman, Elly en Lenie wensen de scouting veel plezier met deze donatie
en hopen dat ze er met z’n allen veel gebruik van zullen maken.

Het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligers

Stichting Help

Toevalligerwijs kwamen wij in contact met de vrijwilligers die zich
inzetten voor diverse kleine stichtingen en kregen veel informatie over
hun werk. Wederzijds werd verteld dat Stichting Kluiskamp zich ook voor
goede doelen inzet door middel van het organiseren van kaartavonden en
bingo’s. De opbrengsten hieruit gaan naar goede doelen, samenlevings-
projecten voor kinderen en in het algemeen zieke kinderen.

In beknopte vorm delen wij u gaarne mede wat Stichting HELP zoal doet.
Stichting HELP is een organisatie die zich onder meer ten doel heeft gesteld
mensen te informeren en bewuster te maken van een verantwoorde omgang
met ons milieu, de natuur, de mede mens en alles wat leeft. Daarnaast
steunt HELP diverse instellingen die zich inzetten voor deze doelgroep zoals
een opvang voor jeugdigen en natuurprojecten.

Kleine stichtingen hebben vaak een goed idee op het gebied van natuur,
milieu en samenleving. Helaas ontbreekt het hen vaak aan geldmiddelen
om hun plannen ten uitvoer te brengen. Stichting HELP steunt daarom
juist deze organisaties. De hulp kan uit diverse mogelijkheden bestaan.

Ons werd bekend gemaakt wie door Stichting HELP zoal gesteund zijn.
Dit waren o.a.: Stichting Hindha, Stichting De Hond kan de was doen,
Stichting KIK, Stichting Jarige Job, Stichting SOlink, Stichting Zorgdier
Nederland etc.
Wij als Stichting Kluiskamp waren zeer onder de indruk welke doelen
zij ondersteunen en gaven aan dat wij gaarne een bijdrage schenken
aan hun doelstelling. Dit werd zeer gewaardeerd en wensten elkaar veel
succes.

Het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligers

Kijk ook eens op www.stichtinghelp.nl

Straatspeeldag in Velp

IMG_0078
IMG_0089Voor de jeugd was er op woensdag 11 juni een straatspeeldag georganiseerd
rondom Soc. Cult. Centrum De Poort in de Heeckerensstraat te Velp.
Het initiatief hiervoor was genomen door de medewerkers van de
Kidsclub Velp,
die elke zaterdagmiddag een kinderactiviteit organiseren in De Poort.

IMG_0084Door bemiddeling van sponsoren kon deze middag tot stand komen en al gauw bleek dat er veel belangstelling voor de spelen en attributen was.
De rij voor inschrijven was groot. Er waren ruim 80 kinderen die belangstelling hadden voor deze middag en zich spontaan lieten inschrijven.

Stichting Kluiskamp had hieraan ook een bijdrage geleverd om de kinderen te kunnen laten genieten tijdens de straatspeeldag. Zij hadden
het onderdeel ballenbad op zich genomen en daar werd door de kinderen gretig gebruik van gemaakt en hadden onderling veel plezier met elkaar tussen al die ballen.

IMG_0086
Iedere sponsor heeft aan deze middag zijn eigen inzet gegeven om er
een geslaagde middag van te maken en dat de kinderen er met plezier
op terug kunnen kijken. Ook de weergoden hebben zich van de goede
kant laten zien. Bij het naar huis gaan kregen alle kinderen nog een
verrassingspakketje mee en tussen de spelen door werden zij van
drinken en een versnapering voorzien.
Al met al een geslaagde middag en de organisatie een grote pluim
toegewenst.

Het bestuur, vrijwilligers en overige medewerkers

Kinderhospice Binnenveld te Barneveld

Ter gelegenheid van de in gebruik neming van het nieuwe huis met de
nieuwe naam Kinderhospice Binnenveld te Barneveld werden wij als
Stichting Kluiskamp uitgenodigd voor het Open Huis om dit te komen
bezichtigen op zaterdag 12 april jl.
(voorheen was het Kinderhospice genaamd De Glind gevestigd in het
plaatsje De Glind).
Het nieuwe huis heeft een mooie uitstraling in een rustige omgeving met
rondom veel ruimte waar nog plannen voor liggen.
Bij aankomst werden wij van harte welkom geheten en waren zeer onder de
indruk van het nieuwe huis vooral hoe dit tot stand is gekomen. Diverse
bedrijven hebben zich hiervoor ingezet en vele sponsors waren bereid om dit
project te ondersteunen. Ook aan vrijwillige inzet ontbrak het niet.
De foto laat het resultaat van de buitenkant zien, maar bij binnenkomst word
je helemaal verrast van de prachtige inrichting en mogelijkheden voor de
kinderen.
Kinderhospice Binnenveld is een huis, net als thuis, voor ernstige zieke
kinderen. Een huis waar zieke kinderen korte of langere tijd kunnen
verblijven, waardoor ouders en het gezin even rustig op adem kunnen komen
terwijl de zorg voor hun kind in professionele handen is. Doelstelling is het
bieden van complexe zorg aan ernstig en ongeneeslijke zieke kinderen met
een beperkte levensverwachting.
Naast het bieden van deze zorg wordt er gestreefd naar kennis op het
gebied van palliatieve zorg voor kinderen te ontwikkelen en uit te dragen.
Wij waren zeer onder de indruk van het geheel en geven hierbij aan dat wij
een donatie hebben overgemaakt wat als een “presentje” voor onze kinderen
is bedoeld zoals op de uitnodiging vermeld.

Na heel veel informatie en bezichtiging van het huis wat een diepe indruk
op ons had gemaakt kwamen we overeen om huiswaarts te keren met veel
respect voor al diegenen die zich nauw betrokken voelen om met deze
kinderen te werken en hen ook beschouwen als onze kinderen en wensten
een ieder nog een prettige dag toe.

Het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligers

 

IMG_0074

 

Stichting Dierenweide Rheden

IMG_0063Herman Westra (bestuurslid van Stichting Kluiskamp) nam in oktober 2013
contact op met Martin Heitink (bestuurslid van Stichting Dierenweide) om
hem in kennis te stellen dat wij een donatie wilde schenken. Op de
website van hen hadden wij een wensenlijstje zien staan. Onderling werd
overleg gepleegd en St. Kluiskamp gaf te kennen dat zij graag de
picknicktafel wilde schenken en daar werd gehoor aan gegeven en
overeengekomen werd dat in het voorjaar 2014 de overhandiging plaats zal
vinden.
Zaterdag 1 maart was het dan zover dat de picknicktafel naar Rheden
gebracht werd voor overhandiging. Bij aankomst werden wij
(Herman-Elly Westra en Lenie Deegens) van harte welkom geheten onder
het genot van een lekker kopje koffie en een rondleiding met
Mathijs Otter die de taak verzorging van de dieren op zich heeft genomen
en zich verder verdiept in dieren en hier een studie voor volgt. Naast de
verzorging zijn er nog diverse taken te doen en daarvoor zetten zich een
aantal vrijwilligers zich met plezier in.
De heer en mevrouw Heijtink die jarenlang nauw betrokken zijn geweest
bij de Kinderboerderij gaan wat taken afstaan om zo de jongeren kans te
geven om dit leuke/dankbare werk voort te zetten. Na enige uitleg van
elkaars vrijwilligerswerk werd er afscheid genomen en wensten de
medewerkers  het beste toe en nu maar hopen dat het een mooie zomer
wordt en dat er veel kinderen en bezoekers de weg weten te vinden naar
de kinderboerderij aan de Brinkweg te Rheden.

Het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligers

Dierentehuis Arnhem en omstreken

Stichting Kluiskamp draagt gaarne een steentje bij aan het goede doel
wat Dierentehuis Arnhem en omstreken zoal doet voor de dieren met
pech. In 2013 kregen ruim 1300 dieren met pech een tweede kans via het
Dierentehuis Arnhem en omstreken en vond er vernieuwing en
verandering plaats. Er mocht een nieuwe dierenambulance in ontvangst
worden genomen en er werd grondig verbouwd en geschilderd.
Het jaar 2014 zal ook weer bol staan van de positieve ontwikkelingen.
Vooruitgang is tenslotte noodzakelijk om ook dit jaar de dieren de
verzorging te bieden die zij hard nodig hebben.
Wij wensen een ieder die bij en voor het Dierentehuis werkt veel succes
toe en hopen dat zij nog meer goed werk kunnen doen.

Het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligers

honden26