archiveren | Kaarten RSS voor deze sectie

Bedankt

Het kaartseizoen zit er weer op. Het was een geslaagd seizoen.
De jokeraars hebben zich met nieuwe deelnemers uit kunnen breiden.
Helaas lukt het bij de klaverjassers maar niet om meer deelnemers
welkom te mogen heten. Liefhebbers zijn altijd van harte welkom zowel
bij de jokeraars als klaverjassers. Per tafel is een prijs te winnen.
Wij bedanken een ieder voor hun deelname en bij “Goede doelen” waar
u kunt lezen wie wij zoal blij hebben kunnen maken met een donatie.

In september starten we weer met het nieuwe kaartseizoen.
Ook komt dit vanaf september weer in de Regiobode te staan en is te zien
op studio Rheden. Studio Rheden is te vinden op http://www.studiorheden.nl

Rest ons u nog een prettige vakantie toe te wensen met veel mooi weer
en hopen u allen in goede gezondheid terug te zien.

Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

Het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligers

bedankt roos

 

Kaarten in kerstsfeer

nieuwjaarXKR9DPMB

Vrijdag 23 december was er bij de kaartclub Kluiskamp kerstkaarten
rondom de kerstboom in een gezellig ingerichte zaal met diverse
kerstversieringen en waxinelichtjes. De prijzentafel voor het kaarten
was geheel aangepast in de stijl van kerstmis en de deelnemers waren
zeer enthousiast over de goede verzorging.
De verlotingstafel had ook z’n benodigde aandacht gekregen en dit
werd zeer gewaardeerd hoeveel tijd hieraan was besteed.
Al met al was het een gezellige kaartavond en bij het naar huis gaan
kreeg iedere deelnemer een “presentje” mee, wat met dankbaarheid
in ontvangst werd genomen.

Voelt u ook iets om deel te komen nemen aan het jokeren of
klaverjassen dan bent u altijd van harte welkom. Er wordt één maal
in de 14 dagen op vrijdagavond gekaart. Zie data bij Agenda.

Wij wensen iedereen prettige kerstdagen en een goed nieuwjaar!

Kaarten in Sint en Piet sfeer

Zaterdag 19 november kwam Sint met z’n Pieten aan in Velp en hebben
inmiddels diverse winkels c.q. bedrijven bezocht om voor een ieder iets
naar wens te kopen. Ook is aan Stichting Kluiskamp gedacht en zijn Sint
en z’n Pieten erg geschrokken van het overlijdensbericht van
Herman Westra – de penningmeester van de Stichting Kluiskamp.

Fijn was om te horen dat zijn taak voor een groot deel is overgenomen en er
taakverdeling heeft plaatsgevonden, zodat Stichting Kluiskamp kan blijven
voortbestaan voor het doel waar zij zich voor inzetten met het organiseren van kaartavonden en bingoavonden ten bate van goede doelen.

De Sint gaf aan dat hij dit jaar meer klaverjassers en jokeraars bij de
kaartclub zouden zijn. Er is altijd een goede en gezellige sfeer tijdens de
kaartavonden.

kadopiet02Waar blijven de liefhebbers die van kaarten en gezelligheid houden?
Sint  wenste het bestuur het allerbeste toe en hoopt volgend jaar meer deelnemers te zien en vertelde dat hij voor iedere deelnemer een “presentje” mee had genomen. Dit werd spontaan in ontvangst genomen en de Sint met z’n Pieten werden heel hartelijk bedankt.

Het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligers

Kluiskamp kaartclub

Het kaartseizoen zit voor 2015/2016 er alweer op. Het was wederom weer
een geslaagd seizoen, alhoewel er best wat klaverjassers bij kunnen.
Jokeraars zijn uiteraard ook van harte welkom. De prijzen die te winnen
zijn zowel bij het kaarten als bij de verloting zijn naar volle tevredenheid
en dat is ook een pluimpje waard naar de organisatie.
In september starten we weer met het kaartseizoen voor 2016/2017 en
hopen dan dat u er allen weer bij bent en hopelijk met wat nieuwe
enthousiaste deelnemers.

Geniet eerst met z’n allen van een fijne vakantie en mocht u niet op
vakantie gaan geniet dan van het zonnetje in uw tuin of op het balkon
of op uw eigen ingevuld programma!

Bij “Goede doelen” kunt u lezen wie er tot op heden gedoneerd zijn uit
de opbrengst van de kaartclub en de bingo’s en wij als Stichting
Kluiskamp bedanken u heel hartelijk voor uw bijdrage om donateurs
te verblijden met een donatie. Mede namens hen brengen wij hun dank
aan u over.

Het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligers

Gezellige kaartavond

Vrijdag 4 december werden de deelnemende kaarters verrast met een
gezellige binnenkomst in de sfeer van het Sinterklaasfeest.
De te winnen kaartprijzen waren hierop aangepast en de verlotingstafel had ook z’n benodigde aandacht gekregen.

De Pieten hadden er veel tijd aan besteed om er iets feestelijks van te maken.  Het was spannend wie zou vanavond 1e worden bij het jokeren en wie bij het klaverjassen. Bij de eindtelling bleek Joke van de Brink het minste aantal punten te hebben bij het jokeren en Andre Rijnsbergen de
hoogste aantal punten bij het klaverjassen. Ook mochten Ada Beuse en Lenie Deegens bij de jokeraars een prijs in ontvangst nemen en Jan van Merwijk bij de klaverjassers.

kadopiet02Al met al was het een geslaagde Sinterklaas-kaartavond met een grote verrassing voor Lenie Deegens. Zij was oma geworden van een kleindochter. Het was  een spannende tijd voor haar. Felicitaties volgde met als resultaat dat de presentjes die de Sint met z’n Pieten hadden meegebracht voor de deelnemende kaarters  vergeten  zijn uit te delen. Slimme Piet had hierop iets bedacht ik geef ze morgen aan de Fiets Piet mee en dan komt alles wel goed en dat kwam ook goed. Een ieder was blij met de ontvangst van het presentje.

Sint en z’n Pieten wensen een ieder veel succes met het kaarten en hopen
volgend jaar veel nieuwe gezichten er bij te mogen zien.
Stichting Kluiskamp werkt voor vele Goede Doelen, waarbij u als kaarter een steentje bij kan dragen voor het goede doel. Kijk hiervoor bij “Goede doelen”.

U wordt van harte welkom geheten door Lenie en Elly en alle overige
deelnemers.

Het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligers

Laatste kaartavond van het seizoen 2014-2015

Vrijdag 22 mei j.l. was het de laatste kaartavond van dit seizoen.
Rondom je heen hoorde je steeds zeggen jammer, jammer, dat dit
de laatste kaartavond is. Je kaart hier echt met plezier en de meesten
kijken dan ook echt naar deze avond uit. Dit is een goed teken en  we
zullen bekijken hoeveel avonden we er bij kunnen organiseren.
Uiteraard zijn er ook deelnemers die met vakantie gaan of andere
leuke bezigheden etc. hebben waar ze met plezier naar uitkijken en
van willen genieten.

U wordt heel hartelijkbedankt bedankt dat u ons mede ondersteunt
door deel te nemen aan onze kaartavonden die bestaan uit
jokeren en klaverjassen.

De opbrengst die uit deze avonden komen zijn bestemd voor Goede Doelen,
Samenlevingsprojecten voor kinderen in de Gemeente Rheden en in het
Algemeen zieke kinderen.

Namens de gedoneerde brengen wij gaarne hun uiting aan u over
wat Stichting Kluiskamp zoal organiseert om gelden bijeen te krijgen
en u als deelnemer hen hierbij ondersteunt door deel te nemen aan de
activiteiten die zij  hiervoor organiseren.

bedankt129
Kijk hiervoor bij “Goede doelen” en u ziet wie er door ons zijn
gedoneerd.

Wij wensen een ieder een hele prettige vakantie toe en hopen
elkaar dan weer in september terug te zien.

Denkt u bij deze kaartclub wil ik ook wel kaarten laat het ons
dan weten.

Het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligers

Paaskaarten

IMG_0044

Vrijdag 27 maart was lokaal 6 van de v/m Dr. A.van Voorthuijsenschool
aangekleed met diverse paasdecoraties. Bij binnenkomst van de
deelnemers werd dit zeer gewaardeerd dat het er zo gezellig uit zag.
Een complimentje hiervoor was op z’n plaats en waardering voor de
prijzen die men met het kaarten kon winnen. Ook de verlotingstafel was
geheel aangepast met diverse manden met eieren en decoratie en diverse
overige prijzen die passen in de paassfeer.
De deelnemers kregen allen een consumptiebon aangeboden en tussen de
rondes door werden zij getrakteerd op een traktatie die er met smaak inging.
Nadat iedereen uit gekaart was werden de punten geteld en werd zowel bij
de jokeraars als klaverjassers de namen bekend gemaakt wie met de
1e prijs naar huis mochten gaan. Bij de jokeraars was dit Nellie van Helden
en bij het klaverjassen Ton Stevens en zo werden vervolgens bekend
gemaakt wie er nog meer een prijs had gewonnen.
Allen werden van harte gefeliciteerd! Voor iedere deelnemende tafel was er
een prijs te winnen.
Voor aanvang van de verloting werd er eerst nog aan alle deelnemers een
presentje aangeboden. Hiermee klaar werd er overgegaan met de uitreiking
van de verlotingstafelprijzen waar vele manden met eieren etc. opgemaakt
waren met diverse overige prijzen zoals chocoladehazen etc. etc. Een ieder
was blij met de prijs(zen) die zij/hij gewonnen had en een ieder waardeerden
de inzet van Elly en Lenie.

Na afloop wensten we elkaar allemaal Prettige Paasdagen met hopelijk
een beetje mooi weer.

Elly en Lenie