archiveren | Kaarten RSS voor deze sectie

Bedankt

Het kaartseizoen zit er weer op. Het was een geslaagd seizoen.
De jokeraars hebben zich met nieuwe deelnemers uit kunnen breiden.
Helaas lukt het bij de klaverjassers maar niet om meer deelnemers
welkom te mogen heten. Liefhebbers zijn altijd van harte welkom zowel
bij de jokeraars als klaverjassers. Per tafel is een prijs te winnen.
Wij bedanken een ieder voor hun deelname en bij “Goede doelen” waar
u kunt lezen wie wij zoal blij hebben kunnen maken met een donatie.

In september starten we weer met het nieuwe kaartseizoen.
Ook komt dit vanaf september weer in de Regiobode te staan en is te zien
op studio Rheden. Studio Rheden is te vinden op http://www.studiorheden.nl

Rest ons u nog een prettige vakantie toe te wensen met veel mooi weer
en hopen u allen in goede gezondheid terug te zien.

Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

Het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligers

bedankt roos

 

Kaarten in kerstsfeer

nieuwjaarXKR9DPMB

Vrijdag 23 december was er bij de kaartclub Kluiskamp kerstkaarten
rondom de kerstboom in een gezellig ingerichte zaal met diverse
kerstversieringen en waxinelichtjes. De prijzentafel voor het kaarten
was geheel aangepast in de stijl van kerstmis en de deelnemers waren
zeer enthousiast over de goede verzorging.
De verlotingstafel had ook z’n benodigde aandacht gekregen en dit
werd zeer gewaardeerd hoeveel tijd hieraan was besteed.
Al met al was het een gezellige kaartavond en bij het naar huis gaan
kreeg iedere deelnemer een “presentje” mee, wat met dankbaarheid
in ontvangst werd genomen.

Voelt u ook iets om deel te komen nemen aan het jokeren of
klaverjassen dan bent u altijd van harte welkom. Er wordt één maal
in de 14 dagen op vrijdagavond gekaart. Zie data bij Agenda.

Wij wensen iedereen prettige kerstdagen en een goed nieuwjaar!

Kaarten in Sint en Piet sfeer

Zaterdag 19 november kwam Sint met z’n Pieten aan in Velp en hebben
inmiddels diverse winkels c.q. bedrijven bezocht om voor een ieder iets
naar wens te kopen. Ook is aan Stichting Kluiskamp gedacht en zijn Sint
en z’n Pieten erg geschrokken van het overlijdensbericht van
Herman Westra – de penningmeester van de Stichting Kluiskamp.

Fijn was om te horen dat zijn taak voor een groot deel is overgenomen en er
taakverdeling heeft plaatsgevonden, zodat Stichting Kluiskamp kan blijven
voortbestaan voor het doel waar zij zich voor inzetten met het organiseren van kaartavonden en bingoavonden ten bate van goede doelen.

De Sint gaf aan dat hij dit jaar meer klaverjassers en jokeraars bij de
kaartclub zouden zijn. Er is altijd een goede en gezellige sfeer tijdens de
kaartavonden.

kadopiet02Waar blijven de liefhebbers die van kaarten en gezelligheid houden?
Sint  wenste het bestuur het allerbeste toe en hoopt volgend jaar meer deelnemers te zien en vertelde dat hij voor iedere deelnemer een “presentje” mee had genomen. Dit werd spontaan in ontvangst genomen en de Sint met z’n Pieten werden heel hartelijk bedankt.

Het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligers

Kluiskamp kaartclub

Het kaartseizoen zit voor 2015/2016 er alweer op. Het was wederom weer
een geslaagd seizoen, alhoewel er best wat klaverjassers bij kunnen.
Jokeraars zijn uiteraard ook van harte welkom. De prijzen die te winnen
zijn zowel bij het kaarten als bij de verloting zijn naar volle tevredenheid
en dat is ook een pluimpje waard naar de organisatie.
In september starten we weer met het kaartseizoen voor 2016/2017 en
hopen dan dat u er allen weer bij bent en hopelijk met wat nieuwe
enthousiaste deelnemers.

Geniet eerst met z’n allen van een fijne vakantie en mocht u niet op
vakantie gaan geniet dan van het zonnetje in uw tuin of op het balkon
of op uw eigen ingevuld programma!

Bij “Goede doelen” kunt u lezen wie er tot op heden gedoneerd zijn uit
de opbrengst van de kaartclub en de bingo’s en wij als Stichting
Kluiskamp bedanken u heel hartelijk voor uw bijdrage om donateurs
te verblijden met een donatie. Mede namens hen brengen wij hun dank
aan u over.

Het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligers

Gezellige kaartavond

Vrijdag 4 december werden de deelnemende kaarters verrast met een
gezellige binnenkomst in de sfeer van het Sinterklaasfeest.
De te winnen kaartprijzen waren hierop aangepast en de verlotingstafel had ook z’n benodigde aandacht gekregen.

De Pieten hadden er veel tijd aan besteed om er iets feestelijks van te maken.  Het was spannend wie zou vanavond 1e worden bij het jokeren en wie bij het klaverjassen. Bij de eindtelling bleek Joke van de Brink het minste aantal punten te hebben bij het jokeren en Andre Rijnsbergen de
hoogste aantal punten bij het klaverjassen. Ook mochten Ada Beuse en Lenie Deegens bij de jokeraars een prijs in ontvangst nemen en Jan van Merwijk bij de klaverjassers.

kadopiet02Al met al was het een geslaagde Sinterklaas-kaartavond met een grote verrassing voor Lenie Deegens. Zij was oma geworden van een kleindochter. Het was  een spannende tijd voor haar. Felicitaties volgde met als resultaat dat de presentjes die de Sint met z’n Pieten hadden meegebracht voor de deelnemende kaarters  vergeten  zijn uit te delen. Slimme Piet had hierop iets bedacht ik geef ze morgen aan de Fiets Piet mee en dan komt alles wel goed en dat kwam ook goed. Een ieder was blij met de ontvangst van het presentje.

Sint en z’n Pieten wensen een ieder veel succes met het kaarten en hopen
volgend jaar veel nieuwe gezichten er bij te mogen zien.
Stichting Kluiskamp werkt voor vele Goede Doelen, waarbij u als kaarter een steentje bij kan dragen voor het goede doel. Kijk hiervoor bij “Goede doelen”.

U wordt van harte welkom geheten door Lenie en Elly en alle overige
deelnemers.

Het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligers

Laatste kaartavond van het seizoen 2014-2015

Vrijdag 22 mei j.l. was het de laatste kaartavond van dit seizoen.
Rondom je heen hoorde je steeds zeggen jammer, jammer, dat dit
de laatste kaartavond is. Je kaart hier echt met plezier en de meesten
kijken dan ook echt naar deze avond uit. Dit is een goed teken en  we
zullen bekijken hoeveel avonden we er bij kunnen organiseren.
Uiteraard zijn er ook deelnemers die met vakantie gaan of andere
leuke bezigheden etc. hebben waar ze met plezier naar uitkijken en
van willen genieten.

U wordt heel hartelijkbedankt bedankt dat u ons mede ondersteunt
door deel te nemen aan onze kaartavonden die bestaan uit
jokeren en klaverjassen.

De opbrengst die uit deze avonden komen zijn bestemd voor Goede Doelen,
Samenlevingsprojecten voor kinderen in de Gemeente Rheden en in het
Algemeen zieke kinderen.

Namens de gedoneerde brengen wij gaarne hun uiting aan u over
wat Stichting Kluiskamp zoal organiseert om gelden bijeen te krijgen
en u als deelnemer hen hierbij ondersteunt door deel te nemen aan de
activiteiten die zij  hiervoor organiseren.

bedankt129
Kijk hiervoor bij “Goede doelen” en u ziet wie er door ons zijn
gedoneerd.

Wij wensen een ieder een hele prettige vakantie toe en hopen
elkaar dan weer in september terug te zien.

Denkt u bij deze kaartclub wil ik ook wel kaarten laat het ons
dan weten.

Het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligers

Paaskaarten

IMG_0044

Vrijdag 27 maart was lokaal 6 van de v/m Dr. A.van Voorthuijsenschool
aangekleed met diverse paasdecoraties. Bij binnenkomst van de
deelnemers werd dit zeer gewaardeerd dat het er zo gezellig uit zag.
Een complimentje hiervoor was op z’n plaats en waardering voor de
prijzen die men met het kaarten kon winnen. Ook de verlotingstafel was
geheel aangepast met diverse manden met eieren en decoratie en diverse
overige prijzen die passen in de paassfeer.
De deelnemers kregen allen een consumptiebon aangeboden en tussen de
rondes door werden zij getrakteerd op een traktatie die er met smaak inging.
Nadat iedereen uit gekaart was werden de punten geteld en werd zowel bij
de jokeraars als klaverjassers de namen bekend gemaakt wie met de
1e prijs naar huis mochten gaan. Bij de jokeraars was dit Nellie van Helden
en bij het klaverjassen Ton Stevens en zo werden vervolgens bekend
gemaakt wie er nog meer een prijs had gewonnen.
Allen werden van harte gefeliciteerd! Voor iedere deelnemende tafel was er
een prijs te winnen.
Voor aanvang van de verloting werd er eerst nog aan alle deelnemers een
presentje aangeboden. Hiermee klaar werd er overgegaan met de uitreiking
van de verlotingstafelprijzen waar vele manden met eieren etc. opgemaakt
waren met diverse overige prijzen zoals chocoladehazen etc. etc. Een ieder
was blij met de prijs(zen) die zij/hij gewonnen had en een ieder waardeerden
de inzet van Elly en Lenie.

Na afloop wensten we elkaar allemaal Prettige Paasdagen met hopelijk
een beetje mooi weer.

Elly en Lenie

Eerste kaartavond in het jaar 2015

Na gezellige kerstdagen te hebben gehad en het vieren van
Oud- en Nieuwjaar gaven de deelnemers te kennen dat ze blij waren dat
er op vrijdag 2 januari weer gekaart kon worden.
Een ieder wenste elkaar een Gelukkig Nieuwjaar en een Gezond 2015 toe.
Bij binnenkomst kregen de deelnemers een kopje koffie/thee aangeboden
met daarbij een heerlijke oliebol die er met smaak inging.oliebollen_en_appelflappen_5
Voor aanvang van het kaarten wenste Elly mede namens Lenie allen een fijne kaartavond toe en deelde mede dat sommige kaarters zich door omstandigheden hadden afgemeld.
Het kaarten ging van start en er werd met plezier gekaart, gelachen en bijgepraat over de feestdagen. Een drankenbon werd uitgedeeld voor een
“gratis drankje” en die werd door een ieder met een toost op het nieuwe jaar
genuttigd.
Al met al was de eerste kaartavond een succes in het nieuwe jaar.
Als u dit leest en denkt daar wil ik ook wel aan gaan deelnemen dan bent u
te aller tijde van harte welkom. Kijk hiervoor bij Kaarten en Agenda.

Het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligersproost19

Kerstkaarten

Vrijdag 19 december was de kaartavond omgezet in kerstkaarten met
mooie prijzen. De prijzen bestonden uit diverse manden gevuld met
levensmiddelen en extra versnaperingen. Echt een feestpakket!
Ook was veel aandacht besteed aan de verlotingstafel om die uit te
laten blinken met de vele prijzen die passen bij het kerstfeest.
Er was niet alleen extra aandacht besteed aan de prijzen maar ook aan
de inrichting van het lokaal. De kerstboom en de benodigde wand-
versieringen gaven een hele gezellige indruk bij binnenkomst.
Onder de boom lagen diverse kleine pakjes voor de kaarters. Wie van
de jokeraars het hoogste aantal punten per ronde had mocht een pakje
uitzoeken en bij de klaverjassers wie het laagste aantal punten per ronde
had.


Bij binnenkomst werden de deelnemers van koffie/thee voorzien met
daarbij een versnapering naar eigen keuze.
Tussen de kaartrondes door werden de deelnemers voorzien van een
gratis drankje, hartige hapjes en heerlijke bitterballen.
Na afloop van het kaarten werden de namen bekend gemaakt wie had
gewonnen bij het jokeren en bij het klaverjassen en zij konden de prijzen
naar eigen keus in ontvangst nemen.
Hierna werd overgegaan met de verloting en wie prijs had was dik
tevreden met de prijs. Na afloop ging ieder met een goed en fijn gevoel
naar huis. De avond was geslaagd en een ieder wenste elkaar een
prettig kerstfeest toe en een goede jaarwisseling met de beste wensen
voor 2015.

Vrijdag 2 januari is er weer kaarten en hopelijk mogen we dan ook
nieuwe deelnemers welkom heten

Het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligers

Kaarten in Sintsfeer

Vrijdag 5 december was het pakjesavond van Sinterklaas. Wij als
organisatie hadden voorgesteld om op donderdag 4 december te kaarten.
De deelnemers gaven de voorkeur om toch op vrijdag 5 december te willen
kaarten en dit punt werd met elkaar besproken en overeengekomen werd
dat het vrijdag 5 december werd. Jammer was dat tijdens deze avond niet
iedereen aanwezig kon zijn zoals gepland. Een ieder vond de zaal er
gezellig uitzien met de Sint en Zwarte Pieten decoratie. Bij binnenkomst
kreeg de deelnemer een lekker kopje koffie/thee met een lekker speculaasje.
Op de tafels stonden klaar bakjes met lekkere pepernoten gemengd met
schuimpjes etc. waarvan een ieder kon snoepen.
Er was een gezellige sfeer en onderling werd met plezier gekaart zowel bij
de klaverjassers als bij de jokeraars. Tijdens de rondes door werd er
getrakteerd op een hartig hapje.

Sint had de pakjespiet opdracht gegeven om een zak met lekkernij bij
de kaartclub neer te zetten voor uitdeling aan de deelnemers. Dit werd
na afloop aan de deelnemers uitgedeeld en voor de niet aanwezige
deelnemers werd een idee bedacht dat zij deze lekkernij ook krijgen.

Sint en zijn Pieten gaven nog eens aan dat Stichting Kluiskamp zeer goed
werk doet en al vele goede doelen heeft verblijd met een donatie mede
dankzij uw deelname als kaarter bij de kaartclub.
Wel merkte de Sint op en daar waren de Pieten het mee eens dat de club
uitgebreid kan worden met klaverjassers en jokeraars. Iets voor U, als u
dit leest en interesse heeft om te gaan kaarten meldt u zich dan aan.

Sint en zijn Pieten