Archief | Kaarten RSS for this section

Eerste kaartavond in het jaar 2015

Na gezellige kerstdagen te hebben gehad en het vieren van
Oud- en Nieuwjaar gaven de deelnemers te kennen dat ze blij waren dat
er op vrijdag 2 januari weer gekaart kon worden.
Een ieder wenste elkaar een Gelukkig Nieuwjaar en een Gezond 2015 toe.
Bij binnenkomst kregen de deelnemers een kopje koffie/thee aangeboden
met daarbij een heerlijke oliebol die er met smaak inging.oliebollen_en_appelflappen_5
Voor aanvang van het kaarten wenste Elly mede namens Lenie allen een fijne kaartavond toe en deelde mede dat sommige kaarters zich door omstandigheden hadden afgemeld.
Het kaarten ging van start en er werd met plezier gekaart, gelachen en bijgepraat over de feestdagen. Een drankenbon werd uitgedeeld voor een
“gratis drankje” en die werd door een ieder met een toost op het nieuwe jaar
genuttigd.
Al met al was de eerste kaartavond een succes in het nieuwe jaar.
Als u dit leest en denkt daar wil ik ook wel aan gaan deelnemen dan bent u
te aller tijde van harte welkom. Kijk hiervoor bij Kaarten en Agenda.

Het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligersproost19

Advertenties

Kerstkaarten

Vrijdag 19 december was de kaartavond omgezet in kerstkaarten met
mooie prijzen. De prijzen bestonden uit diverse manden gevuld met
levensmiddelen en extra versnaperingen. Echt een feestpakket!
Ook was veel aandacht besteed aan de verlotingstafel om die uit te
laten blinken met de vele prijzen die passen bij het kerstfeest.
Er was niet alleen extra aandacht besteed aan de prijzen maar ook aan
de inrichting van het lokaal. De kerstboom en de benodigde wand-
versieringen gaven een hele gezellige indruk bij binnenkomst.
Onder de boom lagen diverse kleine pakjes voor de kaarters. Wie van
de jokeraars het hoogste aantal punten per ronde had mocht een pakje
uitzoeken en bij de klaverjassers wie het laagste aantal punten per ronde
had.


Bij binnenkomst werden de deelnemers van koffie/thee voorzien met
daarbij een versnapering naar eigen keuze.
Tussen de kaartrondes door werden de deelnemers voorzien van een
gratis drankje, hartige hapjes en heerlijke bitterballen.
Na afloop van het kaarten werden de namen bekend gemaakt wie had
gewonnen bij het jokeren en bij het klaverjassen en zij konden de prijzen
naar eigen keus in ontvangst nemen.
Hierna werd overgegaan met de verloting en wie prijs had was dik
tevreden met de prijs. Na afloop ging ieder met een goed en fijn gevoel
naar huis. De avond was geslaagd en een ieder wenste elkaar een
prettig kerstfeest toe en een goede jaarwisseling met de beste wensen
voor 2015.

Vrijdag 2 januari is er weer kaarten en hopelijk mogen we dan ook
nieuwe deelnemers welkom heten

Het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligers

Kaarten in Sintsfeer

Vrijdag 5 december was het pakjesavond van Sinterklaas. Wij als
organisatie hadden voorgesteld om op donderdag 4 december te kaarten.
De deelnemers gaven de voorkeur om toch op vrijdag 5 december te willen
kaarten en dit punt werd met elkaar besproken en overeengekomen werd
dat het vrijdag 5 december werd. Jammer was dat tijdens deze avond niet
iedereen aanwezig kon zijn zoals gepland. Een ieder vond de zaal er
gezellig uitzien met de Sint en Zwarte Pieten decoratie. Bij binnenkomst
kreeg de deelnemer een lekker kopje koffie/thee met een lekker speculaasje.
Op de tafels stonden klaar bakjes met lekkere pepernoten gemengd met
schuimpjes etc. waarvan een ieder kon snoepen.
Er was een gezellige sfeer en onderling werd met plezier gekaart zowel bij
de klaverjassers als bij de jokeraars. Tijdens de rondes door werd er
getrakteerd op een hartig hapje.

Sint had de pakjespiet opdracht gegeven om een zak met lekkernij bij
de kaartclub neer te zetten voor uitdeling aan de deelnemers. Dit werd
na afloop aan de deelnemers uitgedeeld en voor de niet aanwezige
deelnemers werd een idee bedacht dat zij deze lekkernij ook krijgen.

Sint en zijn Pieten gaven nog eens aan dat Stichting Kluiskamp zeer goed
werk doet en al vele goede doelen heeft verblijd met een donatie mede
dankzij uw deelname als kaarter bij de kaartclub.
Wel merkte de Sint op en daar waren de Pieten het mee eens dat de club
uitgebreid kan worden met klaverjassers en jokeraars. Iets voor U, als u
dit leest en interesse heeft om te gaan kaarten meldt u zich dan aan.

Sint en zijn Pieten

Jokeren en Klaverjassen

Wij als enthousiaste kaarters hebben inmiddels al vier keer in het nieuwe
kaartseizoen bij de kaartclub van Stichting Kluiskamp gekaart.
De organisatie heeft van degenen die bij ons kaarten al vaak te horen
gekregen dat er een gezellige sfeer hangt en dat men met plezier naar de
kaartavonden toe gaat. Met z’n allen zijn we het wel eens dat we graag wat
meer klaverjassers en jokeraars er bij zouden willen hebben. Denkt u dat
lijkt me wel wat en ik zou graag willen deelnemen aan het klaverjassen of
jokeren dan bent u van harte welkom.

Bij “Agenda” kunt u zien op welke vrijdagavonden er gekaart word en
bij “Kaarten” leest u meer waar de kaartavonden gehouden worden etc.
Stichting Kluiskamp zet zich in voor goede doelen en hebben al diverse
donaties kunnen schenken. Bij “Goede Doelen” kunt u zien wie er zoal
gedoneerd zijn.

Wij hopen op nieuwkomers die graag een kaartje leggen!

Kluiskamp-kaartavonden

bedankt12Wij willen een ieder die bij ons kaart heel hartelijk bedanken voor hun
deelname om samen met ons onze doelstelling als Stichting Kluiskamp waar
te maken om goede doelen, samenlevingsprojecten voor kinderen in de
gemeente Rheden en in het algemeen zieke kinderen te kunnen verblijden
met een donatie.
Zie bij “Goede Doelen” waar u kunt lezen wie er zoal gedoneerd zijn waar
u mede aan heeft bijgedragen.

Helaas zit het kaartseizoen er op. Wat gaat de tijd toch snel voorbij!
Zo maak je een start voor het nieuwe seizoen en zo is het alweer voorbij.
Het was met elkaar een goed en geslaagd seizoen alhoewel niet iedereen
regelmatig aanwezig kon zijn door bepaalde omstandigheden, maar dat
maakte de sfeer onderling er niet minder om.
Spannend is altijd wie zal vanavond 1e worden bij het jokeren en wie bij
het klaverjassen? Per tafel een prijs, dus afhankelijk hoeveel tafels
bezet zijn met deelnemers. Om de sfeer te vergroten zijn nieuwe
deelnemers voor het kaarten van harte welkom, zowel jokeraars als
klaverjassers. De kaartavonden worden niet in competitieverband
georganiseerd, maar per keer.

Wij hopen een ieder weer op vrijdagavond 12 september terug te zien om
een aanvang te maken voor het nieuwe kaartseizoen. Fijn zou zijn als we
samen wat meer mensen kunnen bereiken die graag willen jokeren of
klaverjassen en hiermee ons doel willen ondersteunen. Mocht u iemand
weten neem hem/haar mee. Hoe meer ziel hoe meer vreugde en de
spanning onderling word hierdoor alleen maar groter.

Rest ons een ieder prettige vakantie toe te wensen en voor degenen die
thuis blijven een hele mooie zomer met mooi weer en een goede gezondheid.

Het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligers

Paaskaarten

Vrijdagavond 11 april was er in lokaal 6 van de
Dr. van Voorthuijsenschool een gezellige kaartavond die geheel was IMG_0065
aangepast in paassfeer. Er waren mooie prijzen te winnen door de jokeraars en klaverjassers. Onderling hangt er een goede, gezellige sfeer
en de te winnen prijzen waren in paassfeer aangepast.
Er was veel aandacht aan de prijzentafel besteed en de organisatie kreeg een grote pluim voor hun werk en inzet wat zij zoal hadden bedacht voor de winnende jokeraars en klaverjassers. Het werd dus spannend wie
1e bij het jokeren zou worden en wie bij het klaverjassen. Voor het zover
was moest er dus eerst gekaart worden en om 20.00 was het dan zover.

IMG_0067Er was ook een verlotingstafel klaargemaakt met allerlei prijzen zoals mandjes,schalen etc. met eieren en diverse andere prijzen die een paastintje hadden gekregen.
Al met al was er door de organisatie veel aandacht besteed aan verlotingstafel om die zo leuk en goed mogelijk er uit te laten zien.

Na afloop van het kaarten werden de punten geteld en er heerste
spanning wie zou 1e zijn bij het jokeren en wie bij het klaverjassen.

Eerst de verloting en dan de bekendmaking van het kaarten.

Verlotingstafel leeg en nu wie zouden de 1e prijs hebben bij het
jokeren en wie bij het klaverjassen?.
Bij de klaverjassers was het Andre Rijnsbergen en bij de jokeraars
Alie Zinnemers en zo vervolgens werden de overige winnaars naar
gelang van hun behaalde punten bekend gemaakt.

Al met al was het een geslaagde kaartavond met een gezellige sfeer
en de deelnemers ontvingen allemaal een attentie van de kaartclub,
die zelf door de medewerkers van de kaartclub waren gemaakt.

Resteert ons u allen Prettige Paasdagen toe te wensen!

Het bestuur, medewerkers en overig vrijwilligers

Kerstkaarten

IMG_0013Vrijdag 20 december stond in het teken van het Kerstkaarten. De zaal was in een gezellige sfeer ingericht met een kerstboom en diverse kerstversieringen. De prijzen bestemd voor het jokeren en klaverjassen hadden ook een  feestelijk tintje gekregen. Er werd gezellig met elkaar gekaart en nu maar hopen wie de 1e prijs behaald bij het jokeren en wie de 1e prijs behaald bij het klaverjassen. Naast hetIMG_0012 kaarten was er een prachtige verlotingstafel met  diverse prijzen bijna teveel om op te noemen wat er zoal te winnen was. De kaarters waren dik tevreden en waren vol lof over hoe Lenie en Elly dit samen hadden opgezet. Maar dit was nog niet alles, de kaarters werden ook nog  eens verwend met een gratis drankje en diverse hapjes waarmee meerdere keren rond gegaan werd.

De tijd was daar, dat de kaartlijsten geteld moesten worden. Wie zou bij de jokeraars 1e zijn en wie 1e bij de  klaverjassers? Bekend werd gemaakt dat Ietje Vink de 1e prijs bij het jokeren had en Andre Rijnsbergen de  1e prijs bij het klaverjassen. De overige winnaars werden ook benoemd en mochten hun prijs in ontvangst  nemen. Tijdens het kaarten lagen er kleine kerstpakjes onder de boom voor de jokeraars en klaverjassers.

Er waren spelregels vermeld hoe je in het bezit kon komen om een pakje onder de boom op te kunnen halen.
Bij het naar huis gaan kregen alle kaarters een attentie (rollade) aangeboden van Stichting Kluiskamp.

Tot slot werd een ieder prettige kerstdagen toegewenst en een hele fijne/goede jaarwisseling. Hopelijk zien we  elkaar allemaal weer op vrijdag 3 januari 2014 om weer gezellig met elkaar te kaarten voor het goede doel  waarvoor de Stichting Kluiskamp  zich inzet.

Het bestuur, medewerkers, overige vrijwilligers